Uncategorized

Raport z monitoringu migracji ryb przez przepławkę w m. Stróże w km 69-105 rzeki Biała Tarnowska – rok 2022

W okresie 16.05-4.07.2022 r. przeprowadzono podwodny bezinwazyjny monitoring w celu zliczenia ryb przepływających przez przepławkę w m. Stróże na rzece Biała Tarnowska. Głównym celem badań była kontynuacja badań efektywności oraz znaczenia tego szlaku migracyjnego dla lokalnych populacji ryb.

METODYKA

Instalacja składała się z jednostki centralnej i jednostki zliczającej (skanera)- tzw. licznika Riverwatcher. Skaner Riverwatcher składa się z ramy ze stali nierdzewnej i zamocowanych w niej dwóch przeciwległych płyt skanera w odległości 40 cm. Na każdej z tych płyt znajdują się pary przeciwległych nadajników i odbiorników podczerwieni a przejście ryby przez skaner prowadzi do przerwania poszczególnych wiązek świetlnych pomiędzy nimi. Na tej podstawie powstaje obraz sylwetki ryby a na podstawie maksymalnej wysokości bezpośrednio przed płetwą grzbietową obliczana jest długość każdego osobnika.

ANALIZA DANYCH

Analiza danych odbywała się za pomocą oprogramowania Winari (wersja 5.01). Winari to oprogramowanie udostępnione przez VAKI do analizy danych pochodzących z licznika Riverwatcher. Do programu wczytywane są surowe dane, które składają się z kilku plików z informacjami (data, godzina, rozmiar, prędkość, sylwetka, temp, itp.). Dane są przechowywane w tabeli w bazie danych programu. Ocena danych w tym przypadku (skanera bez tunelu video) opierała się wyłącznie na skanerze podczerwieni, którego zapis sylwetki umożliwiał rozróżnienie pomiędzy „rybą” a „brak ryby” („generic” vs „no fish”). Dla rekordów zakwalifikowanych jako ryby stosowany jest jednolity, znormalizowany stosunek wysokości do długości 1:6 dlatego obliczone długości osobnicze ryb są obarczone możliwymi błędami. W tej sesji badawczej analizowano obiekty o wysokości większej niż 40 mm (uwaga: minimalna wysokość wiarygodnie rejestrowanych obiektów wynosi według producenta 40 mm (http://www.riverwatcher.is/).

WYNIKI

W badanym okresie tj. 16.05-4.07.2022 r. licznik zarejestrował 1353 rekordów. Po wyeliminowaniu obiektów niebędących rybami (966 rekordów) stwierdzono rejestrację w skanerze 387 ryb: 171 z nich przepłynęło w górę i 216 – w dół.

Leave a Reply