Media o projekcie

W dniach 4-6 IX 2018 roku w Krynicy Zdrój odbyło się XXVIII Forum Ekonomiczne. Jest ono jedną z największych konferencji w Europie Środkowo-Wschodniej podczas której omafolder Forum Ekonomiczne Krynica Zdr+-j-1wiane i konsultowane są poglądy dotyczące m.in. aktualnej sytuacji politycznej, gospodarczej i społecznej na świecie pomiędzy przedstawicielami rządów i parlamentów, prezesami, właścicielami firm i spółek, ekspertami oraz osobami reprezentującymi naukę, kulturę i media. W tym roku wzięli w nim udział delegaci z ponad 60 krajów. Z tej okazji Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej wraz z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie przygotowało i wydało folder pt. „Program Rozwoju Retencji odpowiedzią na powódź i susze”, w którym zamieszczono informację dotyczącą innowacyjnej przepławki dla ryb wykonanej na rzece Białej Tarnowskiej.

folder Forum Ekonomiczne Krynica Zdrój

 

Na stronie Teleekspressu w dniu 31.08.2018 roku został opublikowany krótki materiał filmowy pt. „Rzeka która cofnie się … w czasie”. Hasłowo przedstawiono w nim główne Biała T.cele projektu pn. Przywrócenie ciągłości ekologicznej i realizacja działań poprawiających funkcjonowanie korytarza swobodnej migracji rzeki Białej Tarnowskiej, następnie profesor Roman Żurek w kilku zdaniach opowiedział o kondycji rzek w Polsce.

Materiał można obejrzeć pod linkiem:

 

http://teleexpress.tvp.pl/38768375/rzeka-ktora-cofnie-sie-w-czasie