O projekcie

 

O projekcie w skrócie

Projekt ma na celu przywrócenie Białej Tarnowskiej stanu umożliwiającego życie i rozwój ryb wędrownych oraz innych organizmów, przy równoczesnej poprawie ochrony przed powodzią.

Czytaj więcej…

Tło projektu

Doliny rzeczne przez dziesiątki lat były przekształcane, zabudowywane i przegradzane. Doprowadziło to do zakłócenia gospodarki wodnej – zwiększenia zagrożenia powodziowego i zagrożenia suszą, a także spowodowało zmniejszenie populacji lub nawet całkowite wyginięcie wielu gatunków organizmów wodnych. Dziś, kiedy wiele samorządów liczy na przychody z turystyki ten ostatni problem staje się kluczowy. Celem projektu jest poprawa sytuacji w dolinie rzeki Białej Tarnowskiej, bo zmiany są absolutnie konieczne.

Czytaj więcej…

Cele projektu

Celem strategicznym Projektu jest udrożnienie rzeki Białej Tarnowskiej w taki sposób, by z jednej strony rzeka i dolina były swobodnym korytarzem dla wędrówki ryb i innych organizmów żywych, a z drugiej strony poprawiła się ochrona przed powodziami gwarantując lokalnym społecznościom większe bezpieczeństwo.

Czytaj więcej…

Zadania w projekcie

Najważniejsze działania w projekcie skupiać się będą na likwidowaniu barier migracyjnych dla ryb w piętnastu lokalizacjach oraz realizacji budowli stymulujących rozwój korytarza swobodnej migracji rzeki o łącznej długości 80 km. Dodatkowo, w niektórych miejscach podjęte zostaną działania zwiększające bezpieczeństwo powodziowe oraz działania modernizacyjne ujęć wody.

Czytaj więcej…

Wcześniejsze działania udrożnieniowe w dolinie Białej Tarnowskiej

W latach 2010-2014 Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie we współpracy z Instytutem Ochrony Przyrody PAN i WWF zrealizował projekt pt. „Przywrócenie drożności korytarza ekologicznego doliny rzeki Biała Tarnowska”, który był I etapem prac udrożnieniowo-renaturyzacyjnych rzeki. Projekt był również współfinansowany przez Unię Europejską – ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Czytaj więcej…

Finansowanie i wykonawcy

Projekt realizowany jest przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie reprezentowane przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Całkowity koszt projektu wynosi 39 348 856,33 zł, źródłami finansowania są Fundusz Spójności Unii Europejskiej i budżet państwa. Głównymi wykonawcami są: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe WOLIMEX, Ośrodek Usług Inżynierskich STAAND Sp. z o.o., Zakład Badań Ekologicznych, Zakład Produkcyjno-Handlowy PIWI oraz Biuro Obsługi Budownictwa „Bień”.

Czytaj więcej…