Site icon Przywracamy Białą Tarnowską przyrodzie i ludziom

Media o projekcie

10 lipca 2019 roku na stronie niezależnego portalu dziennikarskiego ukazał się artykuł  Pana Piotra Topińskiego pt. “Przywracanie rzekom wolności” (dostępny pod linkiem: https://studioopinii.pl/archiwa/193887). Autor stawia w nim śmiałą tezę, że “rzeka raz zabetonowana zostanie zabetonowana do końca cywilizacji.” W tekście powołuje się m.in. na film pt. “Biała – historia jednej rzeki”, który został nakręcony w ramach promocji projektu  pn. „Przywrócenie ciągłości ekologicznej i realizacja działań poprawiających funkcjonowanie korytarza swobodnej migracji rzeki Białej Tarnowskiej” (film można obejrzeć pod adresem: https://www.youtube.com/watch?v=M64TWUYBuwQ).

 

Majowe wezbranie na Białej Tarnowskiej pozwoliło na sprawdzenie działania nowo powstałych bystrotoków podczas powodzi. Poza kilkoma miejscami które będą wymagały niewielkich korekt praktycznie wszystkie gotowe budowle zdały egzamin.  Ich istnienie przyczyniło się do zmniejszenia negatywnych skutków powodzi o czym donoszą lokalne media.

 

Można o tym przeczytać m.in. pod linkiem:

http://bobowa24.pl/2019/05/biala-w-gminie-bobowa-wyjatkowo-spokojna-zalane-piwnice-w-siedliskach-i-sedziszowej/

 

W dniach 4-6 IX 2018 roku w Krynicy Zdrój odbyło się XXVIII Forum Ekonomiczne. Jest ono jedną z największych konferencji w Europie Środkowo-Wschodniej podczas której omawiane i konsultowane są poglądy dotyczące m.in. aktualnej sytuacji politycznej, gospodarczej i społecznej na świecie pomiędzy przedstawicielami rządów i parlamentów, prezesami, właścicielami firm i spółek, ekspertami oraz osobami reprezentującymi naukę, kulturę i media. W tym roku wzięli w nim udział delegaci z ponad 60 krajów. Z tej okazji Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej wraz z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie przygotowało i wydało folder pt. “Program Rozwoju Retencji odpowiedzią na powódź i susze”, w którym zamieszczono informację dotyczącą innowacyjnej przepławki dla ryb wykonanej na rzece Białej Tarnowskiej.

folder Forum Ekonomiczne Krynica Zdrój

 

Na stronie Teleekspressu w dniu 31.08.2018 roku został opublikowany krótki materiał filmowy pt. „Rzeka która cofnie się … w czasie”. Hasłowo przedstawiono w nim główne cele projektu pn. Przywrócenie ciągłości ekologicznej i realizacja działań poprawiających funkcjonowanie korytarza swobodnej migracji rzeki Białej Tarnowskiej, następnie profesor Roman Żurek w kilku zdaniach opowiedział o kondycji rzek w Polsce.

Materiał można obejrzeć pod linkiem:

 

http://teleexpress.tvp.pl/38768375/rzeka-ktora-cofnie-sie-w-czasie

 

Exit mobile version