Uncategorized

Nowy stopień w Bobowej, misterna układanka bystrza

Zbudowany wiele lat temu betonowy stopień w Bobowej utrzymywał stały poziom wody w rzece, co zapewniało prawidłową pracę ujęcia wody pitnej dla mieszkańców tej miejscowości. Chronił też znajdujący się powyżej most przed podmyciem. Nie mogły do jednak pokonać ryby.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Stopień przed modernizacją

Dzisiaj, po modernizacji, taki sam efekt daje siedemdziesięciometrowe bystrze powyżej mostu i niski stopień poniżej. Budowle gwarantują rybom możliwość wędrówek w obie strony. Poprawę bezpieczeństwa powodziowego daje też udrożnienie mostu – teren w jego okolicy i pod przęsłami obniżono o około 3,5 m.

Samo bystrze zostało zaprojektowane jako  osiem naprzemiennie ułożonych basenów oddzielonych progami z głazów.

schemat
Projekt bystrza
bystrze-panor-m
Bystrze powyżej mostu

W  trakcie budowy zdecydowano się na dodanie kolejnych czterech basenów dla uzyskania optymalnych dla ryb spadków koryta i prędkości wody. Dzisiaj różnice wysokości pomiędzy nimi pokona każda ryba.

  • Główna konstrukcja bystrza została ułożona z ponad 300 głazów.
  • Średni ciężar głazów wahał się w granicach 4-8 ton, a największe miały 12 ton.
  • Dokładność ułożenia głazów wynosi 5 cm.
  • Bystrze, dla zapewnienia stabilności podparte jest kilkoma rzędami zakotwionych w gruncie głazów.
  • Koszt modernizacji wyniósł 2 192 535 zł.
  • Okres realizacji: wrzesień 2017 – marzec 2018.

3 lipca 2018 nastąpi uroczyste oddanie do użytku zmodernizowanego stopnia.

Leave a Reply