Site icon Przywracamy Białą Tarnowską przyrodzie i ludziom

Nowy stopień w Bobowej, misterna układanka bystrza

Zbudowany wiele lat temu betonowy stopień w Bobowej utrzymywał stały poziom wody w rzece, co zapewniało prawidłową pracę ujęcia wody pitnej dla mieszkańców tej miejscowości. Chronił też znajdujący się powyżej most przed podmyciem. Nie mogły do jednak pokonać ryby.

Stopień przed modernizacją

Dzisiaj, po modernizacji, taki sam efekt daje siedemdziesięciometrowe bystrze powyżej mostu i niski stopień poniżej. Budowle gwarantują rybom możliwość wędrówek w obie strony. Poprawę bezpieczeństwa powodziowego daje też udrożnienie mostu – teren w jego okolicy i pod przęsłami obniżono o około 3,5 m.

Samo bystrze zostało zaprojektowane jako  osiem naprzemiennie ułożonych basenów oddzielonych progami z głazów.

Projekt bystrza
Bystrze powyżej mostu

W  trakcie budowy zdecydowano się na dodanie kolejnych czterech basenów dla uzyskania optymalnych dla ryb spadków koryta i prędkości wody. Dzisiaj różnice wysokości pomiędzy nimi pokona każda ryba.

3 lipca 2018 nastąpi uroczyste oddanie do użytku zmodernizowanego stopnia.

Exit mobile version