I etap prac nad udrożnieniem Białej Tarnowskiej

W latach 2010-2014 Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie we współpracy z Instytutem Ochrony Przyrody PAN i WWF Polska zrealizował projekt pt. „Przywrócenie drożności korytarza ekologicznego doliny rzeki Biała Tarnowska”, który był I etapem prac udrożnieniowo-renaturyzacyjnych rzeki. Projekt był również współfinansowany przez Unię Europejską – ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

W ramach tego projektu wykonano następujące prace:

  • udrożnione zostały cztery bariery migracyjne w miejscowościach: Pleśna, Ciężkowice, Grybów i Kąclowa;
  • odtworzono korytarz ekologiczny o długości 41 km w dolnym biegu i 10-cio kilometrowy odcinek w górnym biegu Białej Tarnowskiej;
  • wyznaczono i odtworzono korytarz swobodnej migracji rzeki;
  • przeprowadzono renaturyzację lasów i zarośli lęgowych oraz siedlisk nadrzecznych związanych z kamieńcami wzdłuż korytarza rzeki;
  • przeprowadzono restytucję ciągłości populacji płazów (kumaka górskiego);
  • przywrócono integralność i przeprowadzono rekolonizację populacji małży (skójki gruboskorupowej);
  • przeprowadzono restytucję łososia.

Opracowano także projekty przebudowy (bądź likwidacji) pozostałych 15 barier migracyjnych. Opis projektu „Przywrócenie drożności korytarza ekologicznego doliny rzeki Biała Tarnowska” znajduje się na stronie http://www.losos.org.pl.