Site icon Przywracamy Białą Tarnowską przyrodzie i ludziom

I etap prac nad udrożnieniem Białej Tarnowskiej

W latach 2010-2014 Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie we współpracy z Instytutem Ochrony Przyrody PAN i WWF Polska zrealizował projekt pt. „Przywrócenie drożności korytarza ekologicznego doliny rzeki Biała Tarnowska”, który był I etapem prac udrożnieniowo-renaturyzacyjnych rzeki. Projekt był również współfinansowany przez Unię Europejską – ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

W ramach tego projektu wykonano następujące prace:

Opracowano także projekty przebudowy (bądź likwidacji) pozostałych 15 barier migracyjnych. Opis projektu „Przywrócenie drożności korytarza ekologicznego doliny rzeki Biała Tarnowska” znajduje się na stronie http://www.losos.org.pl.

Exit mobile version