Site icon Przywracamy Białą Tarnowską przyrodzie i ludziom

Finansowanie i wykonawcy

Finansowanie

Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Całkowity jego koszt wynosi 39 348 856,33 zł, źródłami finansowania są Fundusz Spójności Unii Europejskiej (33 446 527,88 zł) i budżet państwa (5 902 328,45 zł).

Wykonawcy i zakres prac

Beneficjentem projektu jest Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie.

 

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe WOLIMEX

34-600 Limanowa, ul. Tarnowska 33

Zakres prac: Wykonanie robót budowlanych w celu przywrócenia ciągłości ekologicznej rzeki Białej Tarnowskiej.

Ośrodek Usług Inżynierskich STAAND Sp. z o.o.

31-523 Kraków, ul. Kasprowicza 22

Zakres prac: Nadzór autorski.

Zakład Badań Ekologicznych

31-425 Kraków, ul. Rogatka 9/9

Zakres prac: Zarządzanie projektem, nadzór przyrodniczy, informacja i promocja projektu.

Zakład Produkcyjno-Handlowy PIWI

30-716 Kraków, ul. Albatrosów 12c

Zakres prac: Dostawa i montaż urządzeń do monitoringu prac projektu.

 

Biuro Obsługi Budownictwa „Bień” Jan Bień

32-020 Wieliczka, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 60

Zakres prac: Nadzór inwestorski

 

P.P.H.U AdEko S.C.

30-612 Kraków, ul. Wincentego Witosa 35,

Zakres prac: Wykonanie projektu korytarza swobodnej migracji koryta rzeki

Exit mobile version