Stopień w miejscowości Stróże (km 69+105)

Opis stopnia

W miejscowości Stróże w km 69+105 zbudowano piętrzenie wody dla ujęcia wody pitnej zaopatrującego pobliskie osiedle. Piętrzenie ma formę kaskady następujących po sobie czterech progów, pomiędzy którymi znajdują się ubezpieczone betonową płytą niecki wypadowe. Na prawym brzegu znajduje się mała elektrownia wodna (MEW), której budowy nie dokończono. Kaskada ma zbyt duży spad, co powoduje degradację terenu przyległego. W czasie powodzi w 2010 r. elementy kaskady uległy znacznemu uszkodzeniu i budowli grozi całkowite zniszczenie.

stopień_stróze69+105
Stopień w miejscowości Stróże (km 69+105)

Planowane działania

Ze względu na konieczność poboru wody dla ujęcia nie ma możliwości całkowitej rozbiórki tego piętrzenia. Kaskada wymaga jednak przebudowy i dostosowana do migracji ryb. Znajdująca się obok zniszczona mała elektrownia wodna powodująca degradację koryta rzeki zostanie rozebrana. Jako rozwiązanie przyjęto do realizacji bystrze typu „plaster miodu”. W ramach działań dodatkowych zostanie przebudowane ujęcie wody oraz wybudowana stacja monitoringu ryb.

Realizacja

Stopień w realizacji. Poniżej zdjęcia z prac.

Stróże, układanie plastra miodu
Układanie plastra miodu
Stróże, umacnianie lewego brzegu
Umacnianie lewego brzegu

Termin realizacji: