Stopień w miejscowości Kąclowa (km 79+013)

Opis stopnia

W miejscowości Kąclowa (km 79+013) zlokalizowany jest stopień, który aktualnie nie pełni żadnej funkcji. Cała jego konstrukcja jest zniszczona, a jej betonowe części zalegają na dnie koryta rzeki. Zniszczony stopień powoduje zmianę parametrów przepływu.

stopień_kąclowa79+013
Stopień w miejscowości Kąclowa (km 79+013)

 

Planowane działania

Przyjęte do realizacji rozwiązanie to likwidacja stopnia.

Termin realizacji: