Stopień w miejscowości Florynka I (km 82+200)

Opis stopnia

W miejscowości Florynka zlokalizowany jest stopień z trapezowym przelewem o wysokości 1,25 m. Stopień ma zbyt duży spad, który uniemożliwia migrację ryb. Stopień jest w złym stanie technicznym.

stopień_florynka82+200
Stopień w miejscowości Florynka (km 82+200)

 

Planowane działania

Ze względu na bliskie usytuowanie wyżej zlokalizowanej zapory przeciwrumowiskowej w km 82+422 rz. Białej Tarnowskiej planowane jest powiązanie udrożnienia tych budowli. W ramach inwestycji zaplanowano ich przebudowę na bliskie naturze bystrza kamienne typu „plaster miodu”.

Termin realizacji: