Stopień w miejscowości Bobowa (km 58+700)

Opis stopnia

W miejscowości Bobowa, w km 58+700 rzeki Białej Tarnowskiej, znajduje się betonowy stopień chroniący przyczółki mostu drogowego oraz utrzymujący poziom zwierciadła wody dla potrzeb znajdującego się powyżej gminnego ujęcia wody pitnej. Stopień o wysokości 1,8 m i zbyt dużym spadzie stanowi barierę migracyjną dla organizmów wodnych oraz zagrożenie powodziowe dla terenów przyległych. Ogólny stan techniczny stopnia jest dobry, ale dno koryta rzeki powyżej przegrody zostało wypłukane, a poniżej niecki w skutek erozji dennej zostały odsłonięte wychodnie skalne.

stopień_bobowa58+700
Stopień w miejscowości Bobowa (km 58+700)

 

Planowane działania

Podstawową funkcją stopnia jest utrzymanie stałego piętrzenia wody niezbędnego dla prawidłowego działania ujęcia wody pitnej. Ponadto powyżej stopnia, w odległości około 63 m znajduje się trzyprzęsłowy most, którego światło w obecnych warunkach jest niewystarczające do bezpiecznego przeprowadzenia wód powodziowych. Z tego powodu w ramach działań związanych z udrożnieniem stopnia zaplanowano także prace poprawiające warunki przepływu wód powodziowych. Jako rozwiązanie przyjęto do realizacji bystrze typu „plaster miodu”.

Termin realizacji inwestycji: