Stopień w miejscowości Biała Niżna II (km 70+887)

Opis stopnia

W miejscowości Biała Niżna w km 70+887 zlokalizowany jest betonowy stopień, którego spad wynoszący 2,2 m jest zbyt duży, uniemożliwiający migrację ryb. Ogólny stan techniczny stopnia jest dobry.

stopień_biala-nizna70+887
Stopień w miejscowości Biała Niżna II (km 70+887) przed modernizacją
Biala_Nizna17
Stopień w miejscowości Biała Niżna II (km 70+887) przed modernizacją

Planowane działania

Ponieważ lewy brzeg koryta stanowi wysoka stroma skarpa, budowla zapewnia stabilizację tego odcinka rzeki i zabezpiecza przed pogłębieniem koryta. Przyjęte do realizacji rozwiązanie to kaskada stopniowo obniżanych progów.

Modernizacja stopnia w trakcie prac

Postęp prac w okresie sierpień-wrzesień 2017 r.

Postęp prac w październiku 2017 r.

Postęp prac listopadzie 2017 r.

Termin realizacji: