Stopień w miejscowości Biała Niżna I (km 70+200)

Opis stopnia

W miejscowości Biała Niżna w km 70+200 Białej Tarnowskiej usytuowany jest betonowy stopień, którego spad, wynoszący 1,3 m, jest zbyt duży i uniemożliwia migrację ryb. Stopień jest w bardzo złym stanie technicznym.

stopień_biala-nizna70-200
Stopień w miejscowości Biała Niżna I (km 70+200) przed likwidacją
BNI_przed
Stopień w miejscowości Biała Niżna I (km 70+200) przed likwidacją

Planowane działania

Ze względu na zły stan techniczny budowla nie spełnia obecnie żadnych funkcji. Do realizacji przyjęto rozwiązanie polegające na likwidacji stopnia. Przy tym rozwiązaniu zaplanowano zabiegi dodatkowe, mające zapobiec uruchomieniu nadmiernej erozji w korycie rzeki. Polegają one na stabilizacji koryta progami kamiennymi oraz dodatkowym zabezpieczeniu brzegów koryta opaską kamienną zapobiegającą ich rozmyciu.

Stopień w trakcie likwidacji

BNI_w-trakcie-1
Stopień w miejscowości Biała Niżna I (km 70+200) w trakcie przebudowy

Koryto Białej po likwidacji stopnia

Termin realizacji: listopad 2017.

Biała_Niżna_I_po_likwidacji
Koryto rzeki w miejscowości Biała Niżna I (km 70+200) po likwidacji stopnia
BNI_po_2
Koryto rzeki w miejscowości Biała Niżna I (km 70+200) po likwidacji stopnia
BNI_po_012018
Koryto rzeki w miejscowości Biała Niżna I (km 70+200) – styczeń 2018