Stopień w miejscowości Jankowa (km 61+160)

Opis stopnia

W miejscowości Jankowa, w km 61+160 rzeki Białej Tarnowskiej, znajduje się betonowy stopień stanowiący zabezpieczenie znajdującego się powyżej mostu drogowego. Przepływ wielkich wód odbywa się jedynie przez środkowe przęsła mostu, gdyż pozostałe zostały zaślepione naniesionym materiałem i gęstą roślinnością porastającą terasy zalewowe. Prawdopodobnie jest to przyczyną nadmiernego piętrzenia wód powodziowych w przekroju mostowym i częstych podtopień okolicznych gospodarstw. Stopień o wysokości 1,2 m ma zbyt duży spad, co powoduje zagrożenie powodziowe dla terenów do niego przyległych. Korpus stopnia jest w stanie dobrym. Remontu wymaga próg (gurt) kończący nieckę wypadową oraz ubezpieczenia brzegów. Na lewym brzegu wzdłuż budowli przebiega droga gruntowa, której korona została obniżona w stosunku do poziomu murów ubezpieczających nieckę wypadową, dlatego w przypadku wystąpienia powodzi droga ta jest zalewana.

Jankowa-bb4-małe
Stopień Jankowa (km 61+160) przed modernizacją
Jankowa-bb2-małe
Stopień Jankowa (km 61+160) przed modernizacją
Jankowa-bb3-małe
Stopień Jankowa (km 61+160) przed modernizacją

Planowane działania

Jako rozwiązanie przyjęto do realizacji bystrze typu „plaster miodu”.

Termin realizacji: