Stopień w miejscowości Stróże (km 69+105)

Opis stopnia

W miejscowości Stróże w km 69+105 zbudowano piętrzenie wody dla ujęcia wody pitnej zaopatrującego pobliskie osiedle. Piętrzenie ma formę kaskady następujących po sobie czterech progów, pomiędzy którymi znajdują się ubezpieczone betonową płytą niecki wypadowe. Na prawym brzegu znajduje się mała elektrownia wodna (MEW), której budowy nie dokończono. Kaskada ma zbyt duży spad, co powoduje degradację terenu przyległego. W czasie powodzi w 2010 r. elementy kaskady uległy znacznemu uszkodzeniu i budowli grozi całkowite zniszczenie.

stopień_stróze69+105
Stopień w miejscowości Stróże (km 69+105)

Planowane działania

Ze względu na konieczność poboru wody dla ujęcia nie ma możliwości całkowitej rozbiórki tego piętrzenia. Kaskada wymaga jednak przebudowy i dostosowana do migracji ryb. Znajdująca się obok zniszczona mała elektrownia wodna powodująca degradację koryta rzeki zostanie rozebrana. Jako rozwiązanie przyjęto do realizacji bystrze typu „plaster miodu”. W ramach działań dodatkowych zostanie przebudowane ujęcie wody oraz wybudowana stacja monitoringu ryb.

Etapy realizacji

Marzec 2018

Kwiecień 2018

Sierpień 2018

Październik 2018

Grudzień 2018

Budowa stacji monitoringu ryb

Maj 2019

Czerwiec 2019

Styczeń 2020

Maj 2020

Lipiec 2020

Widok na przepławkę
Widok znad przepławki powyżej (w górę rzeki)