Stopień w miejscowości Biała Niżna II (km 70+887)

Opis stopnia

W miejscowości Biała Niżna w km 70+887 zlokalizowany jest betonowy stopień, którego spad wynoszący 2,2 m jest zbyt duży, uniemożliwiający migrację ryb. Ogólny stan techniczny stopnia jest dobry.

stopień_biala-nizna70+887
Stopień w miejscowości Biała Niżna II (km 70+887) przed modernizacją

Biala_Nizna17
Stopień w miejscowości Biała Niżna II (km 70+887) przed modernizacją

Planowane działania

Ponieważ lewy brzeg koryta stanowi wysoka stroma skarpa, budowla zapewnia stabilizację tego odcinka rzeki i zabezpiecza przed pogłębieniem koryta. Przyjęte do realizacji rozwiązanie to kaskada stopniowo obniżanych progów.

Etapy realizacji

Sierpień 2017 r.

Październik 2017

Kwiecień 2018 r.

Maj 2019

Lipiec 2019

Widok z drona (fot. ZBE)

Styczeń 2020

Widok z drona (fot. ZBE)

Lipiec 2020

Usuwanie “konstrukcji” ułożonych przez mieszkańców, którzy wykorzystują przepławkę rekreacyjnie.