Site icon Przywracamy Białą Tarnowską przyrodzie i ludziom

Stopień w miejscowości Biała Niżna I (km 70+200)

Opis stopnia

W miejscowości Biała Niżna w km 70+200 Białej Tarnowskiej usytuowany jest betonowy stopień, którego spad, wynoszący 1,3 m, jest zbyt duży i uniemożliwia migrację ryb. Stopień jest w bardzo złym stanie technicznym.

Stopień przed likwidacją
Stopień przed likwidacją

Planowane działania

Ze względu na zły stan techniczny budowla nie spełnia obecnie żadnych funkcji. Do realizacji przyjęto rozwiązanie polegające na likwidacji stopnia. Przy tym rozwiązaniu zaplanowano zabiegi dodatkowe, mające zapobiec uruchomieniu nadmiernej erozji w korycie rzeki. Polegają one na stabilizacji koryta progami kamiennymi oraz dodatkowym zabezpieczeniu brzegów koryta opaską kamienną zapobiegającą ich rozmyciu.

Etapy realizacji

 

 

Październik 2017

Marzec 2018

Czerwiec 2019

Widok z drona (fot. ZBE)

Styczeń 2020

Widok z drona (fot. ZBE)
Exit mobile version