Site icon Przywracamy Białą Tarnowską przyrodzie i ludziom

Stopień w miejscowości Jankowa (km 61+160)

Opis stopnia

W miejscowości Jankowa, w km 61+160 rzeki Białej Tarnowskiej, znajduje się betonowy stopień stanowiący zabezpieczenie znajdującego się powyżej mostu drogowego. Przepływ wielkich wód odbywa się jedynie przez środkowe przęsła mostu, gdyż pozostałe zostały zaślepione naniesionym materiałem i gęstą roślinnością porastającą terasy zalewowe. Prawdopodobnie jest to przyczyną nadmiernego piętrzenia wód powodziowych w przekroju mostowym i częstych podtopień okolicznych gospodarstw. Stopień o wysokości 1,2 m ma zbyt duży spad, co powoduje zagrożenie powodziowe dla terenów do niego przyległych. Korpus stopnia jest w stanie dobrym. Remontu wymaga próg (gurt) kończący nieckę wypadową oraz ubezpieczenia brzegów. Na lewym brzegu wzdłuż budowli przebiega droga gruntowa, której korona została obniżona w stosunku do poziomu murów ubezpieczających nieckę wypadową, dlatego w przypadku wystąpienia powodzi droga ta jest zalewana.

Stopień przed modernizacją

Stopień przed modernizacją

Planowane działania

Jako rozwiązanie przyjęto do realizacji bystrze typu „plaster miodu”.

Etapy realizacji

Październik 2017

Październik 2018

Marzec 2019

Kwiecień 2019

Maj 2019

Widok z drona (fot. ZBE)

Lipiec 2019

Wrzesień 2019

Październik 2019

Styczeń 2020

Widok z drona (fot. ZBE)

Maj 2020

Lipiec 2020

Stanowisko ramienicy w Jankowej

Jeden z basenów przepławki na Białej w Jankowej zasiedlił rzadki glon – ramienica z podrodziny Charoideae. Jego występowanie świadczy o dobrej jakości wody. Ostatnio ten glon widziany był przed przebudową stopnia w miejscowości Śnietnica (km 92+680).

Ramienica ma towarzystwo

W tym samym basenie (tuż obok) znalazła sobie dobre siedlisko inna wodna roślina – rdestnica (potamogeton).

Wrzesień 2020

Kolejny ciekawy okaz w basenie w Jankowej. Tym razem znaleźliśmy w nim pałkę wodną wąskolistną.

Piaszczystą łachę bujnie porosła roślinność – głównie rdest.

Exit mobile version