Site icon Przywracamy Białą Tarnowską przyrodzie i ludziom

Poradniki

Od morza do źródła. Międzynarodowy poradnik odtwarzania szlaków migracji ryb.

Doceńmy to, co jeszcze posiadamy. W wielu rejonach świata istnieją nadal naturalnie płynące rzeki, bez barier, w których ryby odbywają swobodne wędrówki. Te rzeki to ekologiczne skarby. Poradnik „Od morza do źródła” przedstawia przykłady takich rzek, które zasługują na ochronę i rozsądne zarządzanie. Poradnik został przygotowany przez WWF.
Pliki do pobrania: Przedmowa i spis treści1. Wprowadzenie, 2. Migracje ryb w systemach rzecznych, 3. Podejście zlewniowe w gospodarowaniu wodami, 4. Polityka i prawodawstwo, 5. Rozwiązania w zakresie zagrożeń i barier migracji ryb, 6. Monitoring i ocena, 7. Komunikacja i edukacja, Literatura, Współpraca

 

Urządzenia migracji ryb. Podstawy przyrodnicze, kryteria projektowe i monitoring.

Publikacja dotyczy udoskonalania urządzeń migracji ryb (w górę i w dół rzeki) zlokalizowanych przy przegrodach hydrotechnicznych. Można powiedzieć, że ma charakter wielofunkcyjny: jest jednocześnie poradnikiem technicznym dla menadżerów  i uaktualnioną bazą wiedzy dla specjalistów. Uświadamia wszystkim czytelnikom, jak ważne jest multidyscyplinarne podejście do projektowania urządzeń migracji ryb, oparte na doświadczeniach biologów, specjalistów ds. hydrotechniki oraz inżynierów, a także, jak niezbędne jest dokonanie powykonawczej oceny funkcjonowania tych urządzeń, w celu poszerzenia posiadanej wiedzy.
Plik do pobrania: Zawartość publikacji

Exit mobile version