Próg w miejscowości Śnietnica (km 94+190)

Opis stopnia

Stopień został wykonany w 2011 roku dla ochrony niedawno wybudowanego, jednoprzęsłowego mostu. Poniżej mostu znajduje się kamienno-betonowe bystrze o wypłaszczonym dnie, co powoduje, że prędkości wody i głębokości wody są zbyt małe, by umożliwiały migrację ryb. Ubezpieczenie jest w dobrym stanie, ale mimo krótkiego czasu od jego wykonania i braku większych przepływów w tym okresie, poniżej ubezpieczenia postępuje znaczna erozja dna koryta. W tym przypadku obniżenie wynosi 0,6 m.

stopień_snietnica94-190
Próg w miejscowości Śnietnica (km 94+190)

 

Planowane działania

Ze względu na stabilizację mostów niemożliwa jest likwidacja ubezpieczeń. Dlatego w ramach inwestycji zaplanowano rozwiązanie umożliwiające ich udrożnienie. Przyjęto do realizacji urządzenie migracji ryb w korycie na małą wodę w środku kamienno-betonowego bystrza.

Termin realizacji: