Site icon Przywracamy Białą Tarnowską przyrodzie i ludziom

Kontakt

Beneficjent Projektu

Beneficjentem projektu jest Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie reprezentowane przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie.

Kontakt z Beneficjentem

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie

31-109 Kraków, ul. Marszałka J. Piłsudskiego 22

Napisz do nas

………

Exit mobile version