Site icon Przywracamy Białą Tarnowską przyrodzie i ludziom

Kontakt

Beneficjent projektu :

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie

ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 22
 31-109 Kraków
tel.: +48 12 62 84 100 |  fax: +48 12 423 21 53
e-mail: biala.tarnowska@gmail.com

Kierownik projektu: Artur Kania

Exit mobile version