Biała Niżna I już gotowa

W listopadzie 2017 roku zakończono prace przy likwidacji stopnia w miejscowości Biała Niżna w km 70+200 Białej Tarnowskiej. Stopień był  w bardzo złym stanie technicznym i został rozebrany.

stopień_biala-nizna70-200
Stopień w miejscowości Biała Niżna I (km 70+200) przed likwidacją.

Koryto rzeki zostało ustabilizowane progami kamiennymi, stanowiącymi przepławkę dla ryb, a brzegi  zabezpieczono opaską kamienną zapobiegającą ich rozmyciu. Stopień po zakończeniu realizacji w grudniu 2017 ma dzisiaj zupełnie inną postać.

stopin_po_realizacji

Zdjęcia obrazujące przebieg budowy zakończonej w grudniu 2017 zawiara pokaz slajdów poniżej.