Site icon Przywracamy Białą Tarnowską przyrodzie i ludziom

Stopień w miejscowości Kąclowa (km 79+013)

Opis stopnia

W miejscowości Kąclowa (km 79+013) zlokalizowany jest stopień, który aktualnie nie pełni żadnej funkcji. Cała jego konstrukcja jest zniszczona, a jej betonowe części zalegają na dnie koryta rzeki. Zniszczony stopień powoduje zmianę parametrów przepływu.

Stopień przed rozbiórką

Planowane działania

Przyjęte do realizacji rozwiązanie to likwidacja stopnia.

Etapy realizacji

Kwiecień 2018

Lipiec 2020

Exit mobile version