Site icon Przywracamy Białą Tarnowską przyrodzie i ludziom

Stopień w miejscowości Grybów (km 72+750)

Opis stopnia

W miejscowości Grybów zlokalizowany jest stopień w postaci kaskady czterech progów (stopni Bieleckiego), stabilizującej odcinek rzeki poniżej mostu drogowego. Stopień ma zbyt duży spad i jest częściowo uszkodzony – czwarty próg jest całkowicie zniszczony.

Stopień w miejscowości Grybów (km 72+750)

Planowane działania

Jako rozwiązanie przyjęto do realizacji bystrze typu „plaster miodu”.

Etapy realizacji

Grudzień 2018

Kwiecień 2019

Listopad 2019

Stopień na Białej po modernizacji

Czerwiec 2020 – po wezbraniu

Widok na zmodernizowane stopnie i na zmodernizowane ujście Pławianki (km 72+890)

Lipiec 2020

rekreacyjne wykorzystanie przepławki

Monitoring hydrauliczny

Exit mobile version