Stopień w miejscowości Grybów (km 72+050)

Opis stopnia

W miejscowości Grybów znajduje się stopień w postaci kaskady sześciu betonowych progów chroniącej most kolejowy. Zabudowa progowa jest niedrożna i uniemożliwia migrację ryb, a ubezpieczenia brzegów są w złym stanie technicznym.

stopień_grybów_72+050
Stopień w miejscowości Grybów (km 72+050) – widok powyżej mostu.

Planowane działania

Kaskada stabilizuje fragment rzeki w sąsiedztwie mostu i jej rozebranie mogłoby spowodować naruszenie konstrukcji mostu. W ramach Projektu zaprojektowano przebudowę stopnia, a jako rozwiązanie przyjęto do realizacji bystrze typu „plaster miodu”. W ramach działań dodatkowych zostanie przebudowane ujęcie wody.

Etapy realizacji

Marzec 2018

Kwiecień 2018

Sierpień 2018

Październik 2018

Grudzień 2018

Maj 2019

Maj 2020

Czerwiec 2020 – po wezbraniu

Lipiec 2020

Z miejsc w okolicy przepławek nad Białą korzystają mieszkańcy