Site icon Przywracamy Białą Tarnowską przyrodzie i ludziom

Stopień w miejscowości Grybów (km 72+890 – dopływ Pławianka)

Opis stopnia

W miejscowości Grybów znajduje się ujście Potoku Pławianka, lewobrzeżnego dopływu rzeki Biała Tarnowska, który wpada do niej w kilometrze 72+890. Odcinek ujściowy potoku został ujęty w żłób, a wylot do rzeki Biała ma postać betonowego przelewu. Całość jest niedrożna.

Stopień w miejscowości Grybów (km 72+890 – dopływ Pławianka)

Planowane działania

Do realizacji przyjęto rozwiązanie w postaci kaskady progów vertical slot.

Etapy realizacji

Grudzień 2018

Ujście potoku Pławianka do Białej (na zdjęciu powyżej progu na Białej – również do modernizacji).

Kwiecień 2019

Listopad 2019

Ujście potoku Pławianka do Białej po modernizacji (na zdjęciu powyżej nowego stopnia na Białej)

Czerwiec 2020 – po wezbraniu

Widok na zmodernizowane ujście Pławianki i na zmodernizowane stopnie (km 72+750)

Lipiec 2020

Exit mobile version