Stopień w miejscowości Grybów (km 72+890 – dopływ Pławianka)

Opis stopnia

W miejscowości Grybów znajduje się ujście Potoku Pławianka, lewobrzeżnego dopływu rzeki Biała Tarnowska, który wpada do niej w kilometrze 72+890. Odcinek ujściowy potoku został ujęty w żłób, a wylot do rzeki Biała ma postać betonowego przelewu. Całość jest niedrożna.

stopień_grybów-Plawianka
Stopień w miejscowości Grybów (km 72+890 – dopływ Pławianka)

Planowane działania

Do realizacji przyjęto rozwiązanie w postaci kaskady progów vertical slot.

Etapy realizacji

Stopień – grudzień 2018

Pławianka

Kwiecień 2019

Listopad 2019