Site icon Przywracamy Białą Tarnowską przyrodzie i ludziom

Stopień w miejscowości Florynka III (km 84+004)

Opis stopnia

Stopień w miejscowości Florynka w km 84+004 Białej Tarnowskiej powstał w ramach budowy małej elektrowni wodnej (MEW), której budowa została przerwana. W czasie powodzi w 2010 r. zabudowa ta została zniszczona, a ze względu na niewłaściwą lokalizację spowodowała degradację terenu na prawym brzegu rzeki. Całkowity spad stopnia wynosi 0,8 m. Stopień jest w stanie dobrym.

Stopień w miejscowości Florynka (km 84+004)

Planowane działania

Z uwagi na to, że istniejąca zabudowa hydrotechniczna nie pełni obecnie żadnych funkcji przyjęto do realizacji rozwiązanie polegające na likwidacji stopnia. Przy tym rozwiązaniu zastosowano zabiegi dodatkowe, mające zapobiec uruchomieniu nadmiernej erozji w korycie rzeki. Polegają one na stabilizacji koryta progami kamiennymi i dodatkowym zabezpieczeniu brzegów koryta opaską kamienną zapobiegającą ich rozmyciu.

Etapy realizacji

Listopad 2019

Marzec 2020 – rozpoczęcie prac

Koniec marca

Kwiecień 2020

Maj 2020

Biała powyżej stopnia

Czerwiec 2020 – po wezbraniu

Lipiec 2020

Exit mobile version