Site icon Przywracamy Białą Tarnowską przyrodzie i ludziom

Stopień w miejscowości Florynka II (km 82+200)

Opis stopnia

Stopień w miejscowości Florynka zlokalizowany w km 82+200 Białej Tarnowskiej pełni rolę zapory przeciwrumowiskowej. Spad budowli wynosi 1,75 m i jest zbyt duży, uniemożliwiający migrację ryb. Podczas powodzi w 2010 r. korpus zapory został naruszony.

Stopień w miejscowości Florynka II (km 82+200)

Planowane działania

Ze względu na bliskie usytuowanie niżej zlokalizowanego stopnia w km 82+422 i zapory przeciwrumowiskowej w km 82+200 rz. Białej Tarnowskiej, planowane udrożnienia tych budowli są integralnie ze sobą powiązane. W ramach inwestycji zaplanowano ich przebudowę na bliskie naturze bystrza kamienne typu „plaster miodu”.

Etapy realizacji

Marzec 2018

Sierpień 2018

Marzec 2019

Kwiecień 2019

Maj 2019

Listopad 2019

widok z drona
Florynka II (km 82+200) i Florynka I (km 82+422) – widok z drona

Lipiec 2020

Luty 2021

Exit mobile version