Site icon Przywracamy Białą Tarnowską przyrodzie i ludziom

Próg w miejscowości Śnietnica (km 94+190)

Opis stopnia

Stopień został wykonany w 2011 roku dla ochrony niedawno wybudowanego, jednoprzęsłowego mostu. Poniżej mostu znajduje się kamienno-betonowe bystrze o wypłaszczonym dnie, co powoduje, że prędkości wody i głębokości wody są zbyt małe, by umożliwiały migrację ryb. Ubezpieczenie jest w dobrym stanie, ale mimo krótkiego czasu od jego wykonania i braku większych przepływów w tym okresie, poniżej ubezpieczenia postępuje znaczna erozja dna koryta. W tym przypadku obniżenie wynosi 0,6 m.

Próg w miejscowości Śnietnica (km 94+190)

Planowane działania

Ze względu na stabilizację mostów niemożliwa jest likwidacja ubezpieczeń. Dlatego w ramach inwestycji zaplanowano rozwiązanie umożliwiające ich udrożnienie. Przyjęto do realizacji urządzenie migracji ryb w korycie na małą wodę w środku kamienno-betonowego bystrza.

Etapy realizacji

Lipiec 2019
Maj 2020 (fot. ZBE)

Czerwiec 2020 – przepławka po wezbraniu

Lipiec 2020

Exit mobile version