Próg w miejscowości Śnietnica (km 92+680)

Opis stopnia

Stopień został wykonany w 2011 roku dla ochrony niedawno wybudowanego, jednoprzęsłowego mostu. Poniżej mostu znajduje się kamienno-betonowe bystrze o wypłaszczonym dnie, co powoduje, że prędkości wody i głębokości wody są zbyt małe, by umożliwiały migrację ryb. Ubezpieczenie jest w dobrym stanie, ale mimo krótkiego czasu od jego wykonania i braku większych przepływów w tym okresie, poniżej ubezpieczenia postępuje znaczna erozja dna koryta.

stopień_snietnica92+680
Próg w miejscowości Śnietnica (km 92+680)

Planowane działania

Ze względu na stabilizację mostów niemożliwa jest likwidacja ubezpieczeń. Dlatego w ramach inwestycji zaplanowano rozwiązanie umożliwiające ich udrożnienie. Przyjęto do realizacji urządzenie migracji ryb w korycie na małą wodę w środku kamienno-betonowego bystrza.

Etapy realizacji

Maj 2020

Czerwiec 2020 – przepławka po wezbraniu

Lipiec 2020

fot. ZBE

Stanowisko wrześni w Śnietnicy

W Śnietnicy stwierdzono występowanie wrześni pobrzeżnej (Myricaria germanica) – gatunku półkrzewu należącego do rodziny tamaryszkowatych, która objęta jest ochroną częściową.