Site icon Przywracamy Białą Tarnowską przyrodzie i ludziom

Wstęga na stopniu w Bobowej przecięta

W obecności zaproszonych gości: przedstawicieli instytucji państwowych, władz samorządowych, organizacji ekologicznych, przyrodników, wędkarzy, naukowców, a także projektantów, wykonawców i inwestora dokonano symbolicznego przecięcia wstęgi i 3 lipca 2018 roku nastąpiło uroczyste otwarcie nowego stopnia na rzece Białej w Bobowej (km 58+700).

Uroczyste przecięcie wstęgi

Na zdjęciu od lewej: Dyrektor Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie, Prezes Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Burmistrz Gminy Bobowa, Zastępca Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie oraz kierownik Projektu.

Program spotkania przewidywał prezentację realizowanego Projektu „Przywrócenie ciągłości ekologicznej i realizacja działań poprawiających funkcjonowanie korytarza swobodnej migracji rzeki Biała Tarnowska”, jego założeń, celów i zadań oraz dotychczas wykonanych prac. Uczestnicy spotkania obejrzeli także film na temat regulowania rzek i konsekwencji tego dla środowiska i ludzi autorstwa Piotra Topińskiego.

Następnie nastąpiła opisana powyżej uroczystość przekazania stopnia w Bobowej oraz wycieczka w miejsca innych inwestycji:

Stopień w Jankowej (km 61+160)

Kaskada stopni w centrum Grybowa

Realizowany stopień typu „plaster miodu” w Grybowie (km 72+050)

 

Exit mobile version